Get Adobe Flash player

PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia polegająca na oddelegowaniu pracowników do zakładu pracy Pracodawcy Użytkownika. Pracownicy są formalnie zatrudnieni przez SASSO SP. Z O.O. ale świadczą pracę na rzecz i pod kierownictwem Pracodawcy Użytkownika. 

Wszystkie obowiązki wynikające z rekrutacji oraz obsługi kadrowo płacowej leżą po stronie SASSO SP. Z O.O. Usługa pracy tymczasowej najczęściej wykonywana jest w okresie podwyższonej produkcji przedsiębiorstwa lub wtedy gdy w danym zakładzie występuje sezonowość produkcji. Usługę pracy tymczasowej można również wykorzystać w przypadku długotrwałej absencji pracownika etatowego bądź  na przykład przy trudnościach z oszacowaniem okresu zatrudnienia pracowników przy jednorazowym zleceniu produkcyjnym.


LEASING PRACOWNICZY

Leasing pracowniczy robi się coraz bardziej popularny w naszym kraju, pozwala zachować płynność produkcji nie narażając przedsiębiorstwa na dodatkowe koszty związane np. z odprawami dla części zwalnianych pracowników. Ponadto usługa ta pozwala lepiej monitorować koszty pracownicze, ponieważ rozliczenie z agencją następuje na podstawie jednej zbiorczej faktury, która jest wystawiana raz w miesiącu.  

Pracodawca Użytkownik ma za zadanie jedynie przedstawić SASSO SP. Z O.O. ewidencję czasu pracy pracowników tymczasowych do trzech dni roboczych następnego miesiąca po wykonanej pracy, a My zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z naliczaniem płac i wypłaceniem wynagrodzeń dla pracowników.


REKRUTACJA STAŁA

zajmuje się profesjonalnymi rekrutacjami na stanowiska zarówno niższego jak i wyższego szczebla. Jeśli nie możesz poradzić sobie ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, lub gdy standardowe metody poszukiwania kandydata nie dały efektów – skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej oferty rekrutacji stałych.

Mamy doświadczenie w wyszukiwaniu wykwalifikowanego personelu niemal ze wszystkich branż. Mamy bardzo rozbudowaną bazę danych kandydatów. Korzystamy z wielu portali ogłoszeniowych jak i społecznościowych, w naszych poszukiwaniach posługujemy się metodą direct search oraz skrupulatnie sprawdzamy referencje naszych kandydatów. Proponujemy bardzo przejrzyste zasady rekrutacji