FORMY WSPARCIA

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE  UCZESTNICY FORMY WSPARCIA REKRUTACJA  KONTAKT

Dla każdego uczestnika planowane jest uczestnictwo w:

  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia- IPD.
  • Usługi poradnictwa zawodowego.
  • Usługi pośrednictwa pracy.
  • Zindywidualizowane szkolenia umożliwiające uzupełnienie/nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
  • Staże zawodowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!