FORMY WSPARCIA

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE  UCZESTNICY FORMY WSPARCIA REKRUTACJA  KONTAKT

Dla każdego uczestnika planowane jest uczestnictwo w:

  • Indywidualnym poradnictwie zawodowym wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
  • Poradnictwie zawodowym grupowym
  • Poradnictwie psychologicznym
  • Pośrednictwie pracy
  • Szkoleniu zawodowym
  • Stażu zawodowym

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!