UCZESTNICY

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE  UCZESTNICY FORMY WSPARCIA REKRUTACJA  KONTAKT

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42kobiety i 28 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i/lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, zamieszkujący w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar powiatu brzozowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego w województwie podkarpackim