REKRUTACJA

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE  UCZESTNICY FORMY WSPARCIA REKRUTACJA  KONTAKT

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42kobiety i 28 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i/lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

SASSO SP. Z O.O. zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 01 stycznia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:

SASSO SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 14/504, 35-105 Rzeszów

z dopiskiem: projekt Re:START Zawodowy!

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, który został zamieszczony poniżej.

 

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu